Η Ομάδα Μας

Ομάδα 2018-2019

Management

Φίλιππος Γεωργίου

Αρχηγός

Παναγιώτης Κωστελίδης

Τεχνικός Υπεύθυνος

Engine

Δημήτρης Αργέντος

Αρχηγός Παραρτήματος

Αλέξης Βατής

Μηνάς-Αλέξανδρος Γιανναγάς

Chassis & Composites

Κατερίνα Τσιμπίνη

Αρχηγός Παραρτήματος

Γιώργος Μαυρίδης

Χρήστος Βασιλείου

Τριανταφυλλιά Χατζηβασίλη

Ιωάννα Δελεμήση

Marketing

Αθανασία Τιλσίζογλου

Αρχηγός Παραρτήματος

Κατερίνα Αντωνίου

Electronics

Εμμανουήλ-Ραφαήλ Σταθόπουλος

Αρχηγός Παραρτήματος

Χρήστος Ξύγκος

Aerodynanics

Παναγιώτης Aνδρεάδης

Αρχηγός Παραρτήματος

Γεώργιος Πλακιάς

Φίλιππος Κατσιμαλής

Κωνσταντίνος Πολύζος

Νικόλαος Πεκρίδης

Suspension

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Αρχηγός Παραρτήματος

Γεώργιος Θεοχαράκος

Παρασκευάς Χατζησαρόγλου