Επικοινωνία

Πού θα μας βρείτε

Email: centaurus_fsae@uth.gr

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον του Άρεως

Βόλος, Θεσσαλία, Ελλάδα